Thêm số lượt xem bài viết trong WordPress

Bạn muốn thêm số lượt xem vào bài viết của mình, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thêm bài viết vào  website của bạn môt cách nhanh chóng, hãy làm theo các bước như hướng dẫn nhé, sẽ chuyên ngiệp và không nặng website của bạn

bước 1: thêm đoạn code sau vào file function.php

Đặt hàm tăng view vào trong single.php

Hiển thị view ra bên ngoài

Thế là đã đi xong được 95% rồi, để hiện thị được lượt xem trong WordPress, thì giờ chỉ cần hiển thị view ra ngoài bài viết là được. Bây giờ hãy mở file bạn muốn hiển thị ra và gắn function gt_get_post_view() vào (ở dòng số 12) như hình bên dưới.

như vậy là bạn đã có thể hiển thị số lượt view bài viết của mình rồi, bạn có thể thử nó bằng cách nhấn F5 để kiểm tra kết quả, tuy nhiên, còn một cách nữa là tăng view dựa theo ip của người dùng, và nó sẽ được giới thiệu vào bài viết khác, hãy quan tâm các tin mới cũng như các bài viết mới nhất nhé.